Ewaluacja i pakiety edukacyjne

We wrześniu odbędzie się ewaluacja naszego projektu, w której wezmą udział wszystkie uczestniczące w nim osoby. Jednocześnie przygotowujemy pakiety edukacyjne w formie elektronicznej dla młodych dziennikarzy/dziennikarek oraz pedagogów i edukatorów / pedagożek i edukatorek chcących doskonalić z młodzieżą techniki dziennikarskie. Pakiety zostaną opublikowane na niniejszej stronie pod koniec października, prosimy zatem o chwilę cierpliwości ;-)