Materiały dydaktyczne

Do pobrania

Pakiet edukacyjny dla osób prowadzących zajęcia dziennikarskie z młodzieżą licealną i gimnazjalną Poradnik dla młodych dziennikarzy obywatelskich
Pakiet edukacyjny dla osób prowadzących zajęcia dziennikarskie z młodzieżą licealną i gimnazjalną Poradnik dla młodych dziennikarzy obywatelskich

Serwisy

Media obywatelskie

Książki

 • Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek – ogromne (niemal 800 stron!) kompendium zajmujące się wszystkimi mediami i gatunkami dziennikarskimi. Znani polscy dziennikarze piszą m.in. o pozyskiwaniu informacji, pracy „przy biurku” (np. recenzje i felietony) oraz opracowywaniem redakcyjnym materiałów
 • Dziennikarstwo publicystyczne, Brendan Hennessy – praktyczny podręcznik (zawiera ćwiczenia i analizy fragmentów artykułów), kładący nacisk na kwestię szukania dobrych pomysłów na teksty do różnego typu czasopism oraz na skuteczne wcielanie ich w życie
 • Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Lawrence Grobel – podręcznik przeprowadzania wywiadów, bazujący na rozmowach autora, m.in. ze sławnymi pisarzami, naukowcami i sportowcami
 • Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Kazimierz Wolny-Zmorzyński – rzecz m.in. o tym, czemu służą informacje płynące z dziennikarskiego obrazu (fotografii prasowej, fotofelietonu, zdjęcia okładkowego, fotoreportażu), jak interpretują je odbiorcy i do czego przywiązują oni wagę
 • Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, red. Peter J. Anderson, Geoff Ward (red.) – twórcy i badacze mediów próbują odpowiedzieć na pytanie, jak globalizacja i rozwój technologiczny wpływają na dziennikarstwo zajmujące się sprawami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi
 • MADE IN POLAND. Antologia reporterów Dużego Formatu – wybór reportaży przygotowanych dla czwartkowego dodatku do „Gazety Wyborczej”, wśród autorów m.in. Jacek Hugo-Bader, Wojciech Jagielski, Lidia Ostałowska oraz Wojciech Tochman
 • 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, red. Mariusz Szczygieł – sto najciekawszych, najlepszych i najgłośniejszych polskich reportaży opublikowanych pomiędzy 1901 a 2000 rokiem
 • Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, Jacek Dąbała – badacz, a jednocześnie praktyk mediów przystępnie m.in. o trudnych realiach pracy zawodowego dziennikarza i łączących się z nią dylematach
 • Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasz Wojtkowski – analizy zmian, jakie interaktywne formy komunikacji wniosły w pracę dziennikarzy i polityków

Artykuły i podcasty

Organizacje i instytucje

 • Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”  – organizacja edukująca młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzająca ich do aktywności obywatelskiej
 • Rada Etyki Mediów – organizacja, której zadaniem jest pilnowanie przestrzegania zasad etycznych przez media, powołana na mocy Karty Etycznej Mediów
 • Youth Journalism International – międzynarodowa organizacja szkoląca dziennikarzy w wieku 12-24 lata w ponad 40 państwach świata
 • Rada Języka Polskiego – ciało funkcjonujące przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i wydające opinie w sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej

Inne

 • MAM Forum Pismaków – ogólnopolski konkurs mediów szkolnych oraz indywidualnych form medialnych
 • Olimpiada Medialna – konkurs wiedzy i umiejętności związanych z mediami, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Mistrz Mowy Polskiej – program wyróżniający osoby, inicjatywy, placówki i instytucje życia publicznego, które pielęgnują, kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny
 • Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego – dowiedz się m.in., jak prawidłowo zapisywać nazwy portali internetowych